PRIVACYVERKLARING - GDPR

Als KSK KALLO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen doorgeven indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  • Officieel extranet van de KBVB
  • Wedstrijdbladen
  • Per ploeg worden de gegevens doorgegeven aan de technische staf

Uw rechten inzake uw gegevens

KSK KALLO kan zijn privacy statement wijzigen. Indien er een wijziging van toepassing is, zal het meteen aangekondigd worden op onze website.


Namens het bestuur van KSK KALLO